Przeglądasz rozdział:

Działania Parlamentu i władzy wykonawczejZmień rozdział:
Warszawa, 11 XII 1830
Uchwała Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego ustanawiająca Gwardię Narodową w Warszawie.
AGAD, Archiwum Ostrowskich z Ujazdu, sygn. 140, s. 112-114. Czytaj dalej
Warszawa, 29 I 1831
Uchwała połączonych Izb Sejmowych powołująca Rząd Narodowy oraz określająca jego organizację, zakres władzy i kompetencje.
AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, sygn. 61c, s. 4-7. Czytaj dalej
Warszawa, 7 II 1831
Uchwała połączonych Izb Sejmowych w sprawie wprowadzenia kokardy narodowej.
AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, sygn. 64b, s. 24. Czytaj dalej
Suwałki, 26 IV 1831
„Zagajenie Izby przez Marszałka Sejmu Władysł[awa] hr. Ostrowskiego”.
AGAD, Nabytki Oddziału III, sygn. 46, s. 17-18. Czytaj dalej
Warszawa, 21 VI 1831
Odezwa połączonych Izb Sejmowych w sprawie przeprowadzenia pożyczki narodowej na cele powstańcze.
AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, sygn. 64b, s. 83-84. Czytaj dalej