Przeglądasz rozdział:

Bitwy powstania (kartografia)Zmień rozdział:
Lipsk, 1833
Croquis du combat de Mińsk le 27 avril 1831 [Szkic bitwy pod Mińskiem, 27 IV 1831].
AGAD, Kartografika z innych Oddziałów 669, k. 7. Czytaj dalej
b.m., b.d
Płan srażenija pri Nurie 23 V 1831 [Plan bitwy pod Nurem, 23 V 1831].
AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, sygn. 737, s. 256. Czytaj dalej
b.m., b.d
Płan srażenija pri Ostrołenkie 26 V 1831 [Plan bitwy pod Ostrołęką, 26 V 1831].
AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, sygn. 737, s. 257. Czytaj dalej